ท่าน login ไม่ผ่าน กรุณา ใส่ username , password ให้ถูกต้อง

Login ใหม่ ได้ที่นี่

คลิกปิดหน้าจอนี้ ได้ที่นี่


แจ้งเพื่อทราบ
- ระบบ Master MRI Online เริ่มเปิดใช้งานจริงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปมา
- ไฟล์ ใบ Request , ภาพการตรวจ , ผลอ่านแพทย์ จะมีอายุการเก็บรักษา 3 เดือน โดยหลังจากนั้น ไฟล์ที่มีอายุเกินกำหนดจะถูกลบอัตโนมัติ